In gesprek met Bruce Moerdjiman
Interviews

In gesprek met Bruce Moerdjiman

Bruce Moerdjiman is motion designer & front end developer van beroep en huurt als één van de eerste een desk in onze coworking space. Tijd voor een gesprek met de man achter de computer.

Dagelijkse bezigheden
”Ik specialiseer me in front end development en webdesign. Maar ik hou me ook bezig met wat meer autonome projecten. Zo ben ik ook VJ en lichtman voor Sevdaliza. Eigenlijk doe ik een hoop. Dat varieert van het maken van websites tot het bouwen van interactieve applicaties.”

Carrière
''Het gaat goed. Naast mijn studie had ik veel verschillende bijbaantjes, van grafisch ontwerper bij Microsoft tot VJ bij een groot collectief waar we mee optraden door heel Nederland. Ik heb veel samengewerkt met verschillende mensen maar nu ben ik toch weer als freelancer aan de slag.”

Ondernemen
”Ondernemen durf ik het niet te noemen. Toen ik net was afgestudeerd en met mijn eerste audiovisuele bedrijf begon, was ik veel meer aan het ondernemen. Een merk opzetten, een duidelijk bedrijfsprofiel creëren en dat ook kunnen verkopen aan klanten. Nu ik weer op freelance basis werk merk ik dat ik ad hoc inzetbaar ben en over het algemeen veel flexibeler ben wat betreft mijn werkzaamheden. Dat ondernemende schiet er toch een beetje bij in als je op deze manier freelance werkt.”

Concurrentie
”Er zijn veel goede mensen maar er is gelukkig ook genoeg werk te vinden, dus dat vult elkaar netjes aan.”

Het Industriegebouw
”Ik had de behoefte om niet meer in een anti-kraakpand te zitten. Het Industriegebouw heeft de voordelen van een normale werkomgeving zonder dat ik mijn vrijheid kwijt ben. Daarom werk ik ook niet standaard van 9 tot 5 uur. Het is maar net hoe mijn agenda eruit ziet.”

Best part of the job
”Het zoeken en vinden van oplossingen. Vaak komen mensen naar mij toe met een vraagstuk en dan is het aan mij om met hun van A naar B te komen. Daartussen ligt altijd een hoop werk wat aan mij is om zichtbaar te maken en met een goede oplossing te komen. Omdat ik freelance ben is het soms wat lastiger om tot zo’n oplossing te komen. Er is niemand om aan te vragen ”hoe zou jij dit aanpakken?”, als je dat wel kan doen merk je dat je soms sneller tot betere oplossingen kunt komen.”

Eigen referentiekader
”Ja, en daar kunnen wel eens onzekerheden uit voortkomen. Dat je toch af en toe denkt: ”is dit de beste manier?”. Maar het is ook weer zo dat als de klant er enthousiast van wordt, dat ik er dan wel echt afstand van kan doen en er trots op kan zijn. Er zal altijd wel iets beter kunnen maar dat neem je weer mee naar je volgende opdracht.”

Toekomst
”Websites zelf zullen nooit verdwijnen. Dat heeft te maken met het homogeniseren van het internet. Bedrijven zoals Facebook, Yahoo en Microsoft hebben nu recht op jouw data via Instagram, Twitter en Snapchat, het is niet meer van jou. Dat is best wel schrikbarend, als tegenbeweging zie je dat er veel meer websites en communicatie platforms ontstaan waarbij de data wel eigendom van jou blijft. Het geeft je een unieke uitstraling. Je hoort mensen vaak zeggen: ”alles verdwijnt en Snapchat en Instagram is het enige wat overblijft.” Daaruit zal juist weer de behoefte komen om uniek te zijn en ook uniek geprofileerd willen worden en niet alleen binnen het stramien van Facebook of iets dergelijks. Ik verwacht dat er altijd wel een vorm van anarchie op het internet zal blijven bestaan.”

Advies
”Doe iets waar je je fijn bij voelt. En als je iets moet doen waar je je niet fijn bij voelt zorg er dan voor dat er veel geld tegenover staat!”

Beeld: Titia Hahne
Tekst: Eva Sharo